Jelle Koenekoop | 02 juli 2024

Voorspellend onderhoud in de procesindustrie

  Voorspellend onderhoud is een onderhoudsstrategie die gebruik maakt van geavanceerde technologieën om de conditie van machines en systemen continu te monitoren. Voorspellend onderhoud is essentieel in de procesindustrie, waar productieprocessen constant moeten blijven draaien. In tegenstelling tot preventief onderhoud, dat is gebaseerd op geplande intervallen, en correctief onderhoud, dat wordt uitgevoerd na een storing, anticipeert voorspellend onderhoud op problemen voordat ze zich voordoen. Dit helpt bedrijven om stilstand te minimaliseren, de levensduur van apparatuur te verlengen en onderhoudskosten te verlagen.

  Wat is voorspellend onderhoud in de procesindustrie?

  Voorspellend onderhoud in de procesindustrie maakt gebruik van sensortechnologie en data-analyse om de staat van machines en systemen te monitoren. Het doel is om mogelijke storingen te voorspellen en onderhoud proactief uit te voeren. Belangrijke componenten van voorspellend onderhoud zijn sensoren die gegevens verzamelen over trillingen, temperatuur en andere operationele parameters, evenals software die deze gegevens analyseert om trends en afwijkingen te detecteren.

  Verschil tussen voorspellend, curatief en correctief onderhoud

  Voorspellend onderhoud verschilt van andere soorten onderhoud doordat het zowel preventief als proactief is. Correctief onderhoud wordt uitgevoerd na een storing om de apparatuur weer operationeel te maken. Curatief onderhoud richt zich op het verbeteren van de prestaties van apparatuur door aanpassingen en upgrades. Voorspellend onderhoud, daarentegen, gebruikt real-time data en analyses om potentiële problemen te identificeren nog vóórdat ze optreden, wat leidt tot minder onverwachte storingen en efficiënter onderhoud.

  Belangrijke taken bij voorspellend onderhoud in de procesindustrie

  Data verzamelen en analyseren

  Bij voorspellend onderhoud worden sensoren en andere technologieën gebruikt om continu gegevens te verzamelen over de conditie van machines en systemen. Deze gegevens omvatten parameters zoals trillingen, temperatuur, druk en geluid.


  Patronen en trends identificeren

  De verzamelde gegevens worden vervolgens geanalyseerd om patronen en trends te identificeren die kunnen wijzen op toekomstige problemen. Dit helpt bij het vroegtijdig detecteren van slijtage of afwijkingen aan machines en systemen.

  Voorspellingen en actieplannen

  Op basis van de geanalyseerde gegevens worden voorspellingen gedaan over mogelijke storingen. Vervolgens worden actieplannen opgesteld om proactief onderhoud uit te voeren, waardoor ongeplande stilstand van het productieproces wordt verminderd en de levensduur van de machines wordt verlengd.


  Specifieke kenmerken van voorspellend onderhoud in de procesindustrie


  Continue monitoring en real-time gegevens

  Continue monitoring en het gebruik van real-time gegevens zijn onmisbaar voor voorspellend onderhoud in de procesindustrie. Dit zorgt er namelijk voor dat afwijkingen direct worden opgemerkt en er snel kan worden ingegrepen.


  Integratie met andere systemen

  Voorspellend onderhoud kan worden geïntegreerd met andere systemen binnen een productieomgeving, zoals ERP- en MES-systemen. Dit zorgt voor een naadloze informatie-uitwisseling en betere planning van onderhoudstaken.


  Voordelen ten opzichte van andere onderhoudsvormen

  Vergeleken met preventief en correctief onderhoud biedt voorspellend onderhoud specifieke voordelen, zoals vermindering van onverwachte stilstand, verlaging van onderhoudskosten en optimalisatie van de prestaties van apparatuur. Deze voordelen zijn vooral belangrijk in de procesindustrie, waar continuïteit en efficiëntie essentieel zijn.


  Verschil met andere industrieën

  In de procesindustrie is voorspellend onderhoud anders dan in bijvoorbeeld de maakindustrie vanwege de continue aard van de productieprocessen en de complexiteit van de systemen. In de maakindustrie kunnen onderhoudsschema's flexibeler zijn, terwijl in de procesindustrie real-time monitoring en snelle respons nodig zijn om stilstand te minimaliseren.

  Competenties voor zzp-monteurs in de procesindustrie
  Als jij je als zzp-monteur in de procesindustrie wil specialiseren in voorspellend onderhoud moet je beschikken over vaardigheden in data-analyse, kennis van sensortechnologieën en ervaring met real-time monitoring hebben. Bovendien moet je in staat zijn om snel en efficiënt te reageren op data-anomalieën en onderhoudsbeslissingen te nemen op basis van geavanceerde analytische tools.


  Technologische innovaties in voorspellend onderhoud


  IoT en sensortechnologie

  Het Internet of Things (IoT) speelt een belangrijke rol in voorspellend onderhoud door het mogelijk te maken om sensoren en apparaten met elkaar te verbinden en gegevens in real-time te verzamelen. Deze technologieën verbeteren de monitoring en helpen bij het vroegtijdig opsporen van problemen.


  Kunstmatige intelligentie en machine learning

  AI en machine learning worden gebruikt om de nauwkeurigheid van voorspellingen te verbeteren. Deze technologieën kunnen patronen herkennen in grote datasets en helpen bij het maken van voorspellingen over wanneer onderhoud nodig is, wat ongeplande stilstand vermindert.


  Big data en data-analyse

  Big data en geavanceerde data-analyse zijn een belangrijk onderdeel voor het succes van voorspellend onderhoud. Door grote hoeveelheden gegevens te analyseren, kun je als zzp-monteur trends en patronen identificeren die anders onopgemerkt zouden blijven, wat leidt tot betere onderhoudsbeslissingen.


  Praktische tips voor zzp-monteurs in de procesindustrie


  Starten met voorspellend onderhoud

  Begin met het identificeren van kritische apparatuur die baat kan hebben bij voorspellend onderhoud. Kies de juiste technologieën en sensoren die passen bij de specifieke behoeften van de apparatuur en systemen.


  Training en ontwikkeling

  Investeer in training en ontwikkeling om de benodigde vaardigheden te leren om voorspellend onderhoud goed uit te kunnen voeren. Volg relevante cursussen en certificeringen om up-to-date te blijven van de nieuwste technologieën en methoden.


  Samenwerken met specialisten

  Werk samen met specialisten en externe partners die ervaring hebben met het implementeren van voorspellend onderhoud. Dit kan je helpen bij een efficiëntere implementatie en het maximaliseren van de voordelen.


  Veelgestelde vragen over voorspellend onderhoud in de procesindustrie


  Welke technologieën heb je nodig voor voorspellend onderhoud in de procesindustrie?

  Voor voorspellend onderhoud zijn sensortechnologieën, IoT-apparaten, AI-software en geavanceerde data-analysetools nodig om de conditie van machines continu te monitoren en te analyseren.


  Hoe kan voorspellend onderhoud in de procesindustrie de kosten verlagen?

  Voorspellend onderhoud kan de kosten van verlagen door storingen te voorspellen en proactief te verhelpen, waardoor ongeplande stilstand wordt verminderd en de levensduur van apparatuur wordt verlengd.

  Wat zijn de grootste uitdagingen bij voorspellend onderhoud in de procesindustrie?

  De grootste uitdagingen zijn het beheren van grote hoeveelheden gegevens, de integratie van verschillende systemen en de initiële investeringskosten voor technologieën en training van medewerkers.


  Hoe kan voorspellend onderhoud de efficiëntie in de procesindustrie verbeteren?

  Voorspellend onderhoud verbetert de efficiëntie door real-time monitoring en analyses mogelijk te maken, wat leidt tot snellere probleemoplossing, minder onverwachte stilstand en optimalisatie van productieprocessen.
  join special ops Uitdagende zzp-opdrachten in de techniek
  • Je krijgt wekelijks uitbetaald
  • We werken met een reverse billing system
  • Marktconform tarief 
  • We nemen de acquisitie uit handen 

  Wat kunnen we voor jou betekenen?

  make some noise

  De zoektocht naar die ‘special breed’ is een uitdaging, maar gelukkig zijn ook wij hiervoor speciaal opgeleid. Wij staan dag en nacht klaar om toptechnici, geselecteerd op hun expertise, ervaring én capaciteit aan het werk te zetten. Wij willen altijd het beste uit onszelf halen en ambiëren dat ook voor jou. Wat kunnen we voor jou betekenen?