Maximale ontwikkeling en samen gaan voor succes

  Maximale ontwikkeling en samen gaan voor succes. Dat is wat de samenwerking tussen FrieslandCampina, You Improve en Special Ops omschrijft. Een samenwerkingsverband tussen deze partijen waarin Special Ops monteurs een opleiding krijgen in Operational Excellence, gegeven door opleider You Improve, máár op de vloer van FrieslandCampina. We gingen in gesprek met Saskia Daemen (directeur bij Special Ops), Bart Boiten (maintenance manager bij FrieslandCampina) en Rob Kwaijtaal (managing director You Improve) over de samenwerking tot dusver.

  Win-win-winsituatie
  De samenwerking tussen Special Ops en You Improve gaat al even terug. Samen organiseerden zij al ronde-tafel-sessies voor klanten van Special Ops. Nu voor het tweede jaar op rij verzorgt You Improve de training ‘Operational Excellence voor monteurs’ voor de Special Ops monteurs. Over hoe deze samenwerking tot stand is gekomen vertelt Saskia: “Special Ops heeft een aantal monteurs in dienst die op dit moment een training volgen via You Improve. Vanuit eerdere ervaringen weten we dat ze bij You Improve theorie graag in de praktijk brengen. Dit hebben we als zeer positief ervaren. Special Ops heeft een goede relatie met Bart van FrieslandCampina Den Bosch. Daarom hebben we aan Bart gevraagd of hij het een goed idee zou vinden om trainingen van You Improve bij hen op de vloer te organiseren. Hij stond daar meteen voor open. Ook een monteur vanuit FrieslandCampina volgt de training. Het is eigenlijk een win-win-winsituatie. Op deze manier helpen we elkaar.”

  Samenwerking FrieslandCampina en Special Ops
  Ook Bart legt uit hoe de samenwerking met Special Ops is ontstaan. “We hadden een klein team met preventieve- en storingsmonteurs. We wilden voorkomen dat we steeds deze monteurs laten invallen als een storingsmonteur een dag vrij wilde. Want dan trek je steeds capaciteit weg aan de preventieve kant. Invallers zoeken voor de storingsmonteurs neemt natuurlijk wel het risico’s met zich mee. Je moet er wel voor zorgen dat een invaller van de juiste kwaliteit is om zelfstandig te werken.Toen ik in contact kwam met Saskia gaf zij aan dat het niveau van de Special Ops zodanig hoog is, dat je hen zo kan inzetten. De samenwerking gaat heel goed. Special Ops zijn echte specialisten wat voor mij als klant enorm fijn is in de samenwerking met onze vaste monteurs. De trainingen dragen hier in positieve zin aan bij. Wij moeten het echt hebben van de samenwerking met goede vaste partijen, dit omdat we niet altijd mensen vast in dienst kunnen aannemen. We moeten –partnerships hebben waar je van op aan kunt en daar is de samenwerking met Special Ops een goed voorbeeld van.”

  Operational Excellence
  Rob licht toe hoe de training "Operational Excellence voor monteurs" eruitziet, maar vooral waarom het van belang is dat de Special Ops monteurs hierin getraind worden. ‘’Organisaties zoals FrieslandCampina hebben te maken met tekorten aan personeel. Daarom is het van belang dat de monteurs die zij in dienst hebben zo effectief mogelijk werken. De echte opdracht is uiteindelijk om als technische dienst zelf zoveel mogelijk storingen effectief te verhelpen. Als deze filosofie je aanspreekt dan kan Special Ops daar invulling aan geven, al dan niet door tijdelijke krachten maar daar hoort uiteraard een bepaalde kennis en ervaring bij. Zo levert Special Ops niet alleen een monteur met handjes, maar ook iemand die meedraait met de visie van FrieslandCampina.”

  Training
  Op de vraag wat de training precies inhoudt, geeft Rob antwoord: ‘‘Wat is nu preventief onderhoud? Het is een containerbegrip, maar wat is het nu echt? En hoe draagt dit bij aan een technische dienst? Als we een storing zoeken komen daar analytische vaardigheden bij kijken. Zo is men in staat om niet alleen de storing te zoeken, maar vooral de oorzaak van de storing te vinden. En als je die hebt gevonden wat betekent dit dan in je onderhoudsmanagementsysteem? Wat is het belang van het volgen van standaarden voor de monteurs, maar ook voor de operators die de machine bedienen? En hoe stel je een machine veilig? Dit zijn allemaal onderwerpen die te maken hebben met: hoe zorg ik dat ik als monteur effectief word in het elimineren van storingen? En specifiek het technisch falen van componenten van machines. Dat leert men allemaal in die modules.’’

  Een patroon van je manier van werken
  Rob geeft aan dat het vorig jaar best lastig was dat de storingen die men ging analyseren in de praktijk, veel lastiger waren dan tijdens de trainingen. “De crux zit hem in de toepassing van alle mooie technieken, en dat het echt een patroon moet worden van je manier van werken. Om die reden worden de trainingen nu dus in de praktijk gegeven bij FrieslandCampina. ‘’

  Volwaardig meedraaien
  Voor Bart en FrieslandCampina is het cruciaal dat de monteurs die zij extern inhuren ook van een dusdanig niveau zijn dat zij echt volwaardig kunnen meedraaien. Soms heeft een monteur maar één of twee dagen meegelopen en moet hij al aan de slag. “Wat ik dan niet wil, is dat ik het weekend gebeld word en een monteur mij dan zegt je mag de hele lijn vervangen want hij is kapot. Nee ik verwacht van een invaller dan dat hij tegen mij zeg ‘Tot hier gaat mijn kennis en dit heb ik kunnen vinden. Ik denk dat het daar en daarin zit en misschien moet het gerepareerd worden. Maar laat dit maandag maar door jouw mensen doen, want die kunnen het beter.’ Ook een externe monteur moet in kunnen schatten als iets kapotgaat of dreigt kapot te gaan, hoe kritisch is dit dan? Moet je het dan meteen vervangen en op zaterdagnacht gaan lassen? Of ga je met de productie in gesprek of je er omheen kan werken of anders kunt gaan werken? Special Ops mannen zijn daarin heel serieus.”

  Meer dan enkel en alleen een klusje klaren
  “Dat is ook wat wij van een Special Ops verwachten” vult Saskia aan. Dat zij meer doen dan enkel en alleen een klusje klaren. Daar hebben ze ook de technieken en de kennis en kunde voor nodig, zeker in deze snel veranderende tijd, maar wij zullen hun daarin continu moeten helpen om die kennis bij te spijkeren. Vandaar dit initiatief!’’

  Wat kunnen we voor jou betekenen?

  make some noise

  De zoektocht naar die ‘special breed’ is een uitdaging, maar gelukkig zijn ook wij hiervoor speciaal opgeleid. Wij staan dag en nacht klaar om toptechnici, geselecteerd op hun expertise, ervaring én capaciteit aan het werk te zetten. Wij willen altijd het beste uit onszelf halen en ambiëren dat ook voor jou. Wat kunnen we voor jou betekenen?