Disclaimer

De informatie op deze website is door Special Ops met de grootst mogelijke zorg en integriteit opgesteld. Desalniettemin bestaat de mogelijkheid dat we om welke reden dan ook bepaalde informatie incorrect of onvolledig op de pagina hebben weergegeven. We willen echter benadrukken dat we in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor de schade die ontstaat uit direct of indirect gebruik van het materiaal dat op deze site beschikbaar is. Daarnaast behouden we het recht om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in de getoonde informatie aan te brengen.

PRIVACY
Special Ops respecteert uw privacy. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang, maar ook in ons belang. Special Ops volgt hierin de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

PERSOONLIJKE INFORMATIE
U kunt onze website anoniem bezoeken en zonder dat u persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u ons persoonlijke informatie geeft die wij nodig hebben voor het aanvragen van een product, of om met u te kunnen corresponderen, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

BEVEILIGING EN KWALITEIT VAN DE INFORMATIE
Special Ops streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken. Wij gebruiken adequate technische en beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen van klanten voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk behandeld. Wanneer u aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft uw privacy gewaarborgd.

LINKS
De website bevat links naar websites van andere partijen. Special Ops draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

CONTACT
Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op. Uiteraard weten wij goede suggesties te waarderen. Special Ops behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen.